Chefer och ledare inom Kvalitet

Chefer och ledare inom Kvalitet

Målgrupp

Chefer och ledare inom kvalitet på Techtanks medlemsföretag.

Innehåll

Nätverket är ett sätt att öka kompetensen hos deltagarna genom föreläsningar och erfarenhetsutbyten. Innehållet bygger på medlemmarnas behov och önskemål.

Nätverket träffas ca 3 ggr/år