VD/Platschefer

VD/Platschefer

Målgrupp

VD och/eller platschefer i Techtanks medlemsföretag

Innehåll

ETT NÄTVERK FÖR NYA PERSPEKTIV, INSPIRATION, IDÉER OCH SPARRING!
Nätverket ska ses som ett verktyg för att utveckla dig själv och därigenom ditt företag.
Tillsammans med andra VD:ar och platschefer får du möjlighet att diskutera, utbyta erfarenheter och utvecklas inom viktiga områden som till exempel:

• Tillväxt och expansion
• Ledarskap
• Relationen till ägare och styrelse
• Företagskultur och värderingar
• Affärsutveckling
• Kontroll och styrning
• Ledningsgruppsarbete
• Att leda förändring
• Strategiutveckling
• Omvärldsbevakning
• Med mera

Det vill säga, vi fokuserar på frågor som är aktuella och viktiga för dig som har VD- eller platschefsrollen. Genom nätverket får du nya perspektiv, inspiration, idéer och sparring.

Omfattning

2 timmar