Lönespecialister

Lönespecialister

Målgrupp

De personer på Techtanks medlemsföretag som arbetar som lönespecialist/sytemförvaltare och som vill ha inspiration och stöd av andra inom området.


Innehåll

Idag är lönespecialist ett alltmer specialiserat yrke, från att förut varit länken mellan ekonomi – medarbetare - arbetsrätt – myndighet. Idag står vi inför stora digitala förändringar, där lönespecialisten alltmer blir systemförvaltare. Vi letar efter tidstjuvar i våra processer, söker efter olika sätt att koppla ihop systemen så att vi endast behöver skriva in nya medarbetare en gång och när en medarbetare slutar ska det finnas en digital arkivering. Rollen som lönespecialist/förvaltare är rolig och utmanande. Men ibland behöver man någon bolla idéer och tankar med. Vi vill ge dig ett nätverk av likasinnade som du kan utbyta erfarenheter med.

Kommande träffar i nätverket:

241004 – kl 10-11 – Teams – Tema: Nya lagar och regler