Lönekartläggning workshop

Innehåll

FRÅN OCH MED 1 JANUARI ska alla företag årligen genomföra en lönekartläggning enligt diskrimineringslagen (2008:567). Arbetsgivare med minst tio anställda får också krav på sig att dokumentera arbetet med lönekartläggning. En väl genomförd kartläggning ger en tydlig bild av företagets lönestruktur och kan på så sätt också vara ett bra underlag när det är dags för lönerevision. Att vara en jämställd arbetsplats som har koll på lönestrukturen påverkar dessutom varumärket positivt.

-Information om lönekartläggning
-Exempel från företagen
-Diskussioner

Björn Åhlander, Teknikföretagen

Omfattning

3 timmar