Hur påverkar normer ett företags innovationsprocess?

Hur påverkar normer ett företags innovationsprocess?

Innehåll

Den 15 mars kommer genusforskaren Anne-Charlott Callerstig till NetPort Science Park för att prata om Volvo-projektet ”Lastbilar för alla”. Om hur normer påverkar innovationsprocessen och hur mångfald kan användas som utvecklingskraft. Vi bjuder på frukost!

Anne-Charlott Callerstig är fil.dr från Örebro
universitet och en av de medverkande
forskarna i ”Lastbilar för alla”. Hon kommer
att diskutera hur undermedvetna normer på
olika sätt påverkar innovationsprocesser och
hur en ökad medvetenhet kan bidra till att
stärka innovationsförmågan i organisationer.

Kom i god tid! Fika serveras från 7.45
i Living Lab på 3:e våningen i hus A!

Omfattning

En timme