Workshop: Utforma starka erbjudanden och effektiva budskap

Workshop: Utforma starka erbjudanden och effektiva budskap

Målgrupp

Denna workshop vänder sig framför allt till dig som arbetar med marknadsföring och försäljning eller i annan roll presenterar ditt företags erbjudande gentemot kund.

Innehåll

De flesta företag upplever att kunderna har blivit avsevärt mer ”upplysta” och krävande. Känslan är också att kunderna har fler alternativ att välja mellan p g a ökad konkurrens och att produkter och leverantörer blir allt mer lika. Detta ställer krav på att man som leverantör har ett tydligt, relevant och effektivt svar på frågan: ”Varför ska man välja just dig som leverantör, och inte någon av dina konkurrenter?”

Har ditt företag ett tydligt, relevant och effektivt svar på denna fråga?

Välkommen till en workshop där du får jobba med att utforma, utveckla, och vässa ditt eget företags svar på denna viktiga fråga. Ett bra svar är nödvändigt för att bli framgångsrik i försäljningsarbetet och nå uppsatta tillväxtmål.

-----------------------------

Denna workshop ges inom ramen för projektet S3 - affärsutveckling för marknadsbreddning som medfinansieras av Tillväxtverket.

Omfattning

4 timmar