Kickstart - digitalisering genom företagssamverkan

Kickstart - digitalisering genom företagssamverkan

Målgrupp

Små och medelstora industriföretag får möjligheten att samverka och få stöd med att påbörja eller fortsätta sin digitalisering - oavsett var på resan man befinner sig.

Innehåll

Kickstart Digitalisering stöttar företag som arbetar i, eller nära, industrin i sin digitaliseringsresa - oavsett var på resan man befinner sig.
Syftet är att ge företagen insikt och inspiration för att kunna ta tillvara på de möjligheter som digitaliseringen innebär. Kickstart bidrar till resan mot en framgångsrik digitalisering. Hela 93 % av de ca 400 företag som deltagit i Kickstart anser att de har fått nya ideer om sitt företags möjligheter inom digitalisering. Kika också här för mer information www.kickstartdigi.se/

Upplägg och omfattning
Att ta del av Kickstart Digitalisering innebär att ditt företag investerar i två heldagar, bestående av en heldag och två halvdagar med workshops kring digitalisering. För att få ut så mycket som möjligt av Kickstart är det bra om 2-3 personer deltar från företaget, i ledning eller beslutsfattande position.

Detta genomförs i samarbete mellan Techtank, Blue Science Park och IUC Syd.

Omfattning

16 timmar