Seminarium och workshop om Lättvikt och Center of Excellence

Seminarium och workshop om Lättvikt och Center of Excellence

Målgrupp

Den 27 februari bjuder RISE och Techtank in till ett seminarium för industri- och teknikföretag som är intresserade av att utveckla sina affärer inom området lättvikt samt företag med specifikt intresse av satsningen på ett Stamping Center of Excellence.

Innehåll

TA DEL AV REGIONALA SATSNINGAR KRING LÄTTVIKT
Syftet med seminariet är att fånga upp företagens behov, hinder, möjligheter och utmaningar för att förbli konkurrenskraftiga. Inriktningen för träffen är lättvikt och de initiativ som finns och
som är på gång i regionen:

- Testbädden LIGHTest
- Förstudien Stamping Center of Excellence
- Lättviktsnätverket LIGHTer-nod Blekinge

PROGRAM
- Föreläsning av Boel Wadman, RISE, med information om testbädden LIGHTest och hur man som företag konkret kan dra nytta av testbädden.

Boel Wadman är projektledare för LIGHTest - en testbädd där materialutveckling möter framtidens lättviktsproduktion. LIGHTest ska resultera i en levande test- och demonstrationsanläggning för produkter och system i nya material, med fokus på helhetslösningar med hållbar livscykel.

LIGHTest-projektet koordineras av Jernkontoret och delfinansieras av Vinnovas Strategiska Innovationsprogram
.

- Information om satsningen på
Stamping Center of Excellence samt kopplingen till lättviktsnätverket LIGHTer-nod Blekinge.

-
Workshop med syftet att fånga upp företagens tankar kring behovet av och innehållet i framtida satsningar inom lättvikt och stamping.

Under workshopen delar vi in oss i intressegrupper där man som företag kan lyfta fram de utmaningar, möjligheter och behov som finns inom områden som t ex stamping, lättviktsmaterial, nya marknader lättvikt, nya krav från kunder angående lättvikt m m.

Obs! Vi bjuder på en lättare lunch under mötet.
Välkommen med din anmälan senast den 22 februari - meddela i din anmälan om du har särskilda behovs vad gäller kost eller annat.

Ladda ner inbjudan som pdf: techtank.se/wp-content/uplo...

------------------------------------------

Seminariet arrangeras inom ramen för projektet Center of Excellence - Stamping (förstudie) med finansiering från Europeiska Regionala Utvecklingsfondon, Region Blekinge samt Olofströms kommun.


Omfattning

2 timmar och 30 minuter