Teknikworkshop Additiv tillverkning

Teknikworkshop Additiv tillverkning

Målgrupp

Techtanks medlemsföretag är välkomna att delta i denna digitala teknikworkshop den 28 april som arrangeras av vår partner IUC Syd.

Innehåll

Industrin har traditionellt haft tre huvudsakliga tillverkningsmetoder att välja mellan: gjutning, svetsning och skärande bearbetning. De senaste 20 åren har teknik för ytterligare en tillverkningsmetod utvecklats; 3D-printning eller Additiv tillverkning (AM). Hur drar man nytta av additiv tillverkning för att optimera tillverkningsprocessen och/eller produkten?

Lars-Erik Rännar, docent i maskinteknik med inriktning additiv tillverkning vid Mittuniversitet i Östersund, delar med sig av sina kunskaper och svarar på dina frågor.

Workshopen ger en inblick i tekniken och insikter i vilka detaljer som är lämpliga för tillverkningsmetoden så att man kan skapa nya affärsmodeller med ökad konkurrenskraft.

AGENDA
08.30 Inledning med presentationsrunda
09.00 Föredrag om additiv tillverkning
10.15 Förberedelser till grupparbete
10.30 Fika och grupparbete
11.00 Presentation av grupparbeten
11.40 Summering, framtidsspaning och utvärdering
12.00 Slut

Inbjudan: techtank.se/wp-content/uplo...
Datum och tid: Tisdag 28 april kl. 08.30 – 12.00
Plats: Digitalt via Zoom. Inbjudan med länk kommer via e-post efter anmälan.
Anmälan: pia.holmberg@iucsyd.se , tel. 0727 39 12 52. Workshopen är kostnadsfri.

OBS! För att få ut det mesta av dagen är det viktigt att ni är minst två kollegor som medverkar, gärna tre!

Utvecklingen mot allt kortare serier gör additiv tillverkning alltmer intressant. Framförallt enstyckstillverkning, små serier och prototyptillverkning blir effektivare jämfört med gjutning och pressning i formverktyg.

För metalliska material finns sju olika huvudsakliga tekniker. Rostfritt stål, verktygsstål, nickel, kobolt, magnesium, koppar, aluminium, guld, silver och platina är några möjliga metaller. Additiv tillverkning ger nya geometriska möjligheter för nya konstruktioner med mindre vikt, nya funktioner såsom kylkanaler, nya material och minskat materialspill.

Små och medelstora tillverkningsföretag är viktiga för Sverige. Produktion2030 erbjuder möjligheter att lära mer om nya produktionstekniker och produktionsmetoder. Genom teknikworkshoppar ges företag och forskare möjlighet att mötas och utbyta kunskap och erfarenheter. Tillsammans stärker vi svensk industris konkurrenskraft.

Omfattning

3 timmar och 30 minuter