Digital dialog - med fokus på Kompetensutveckling 2022

Digital dialog - med fokus på Kompetensutveckling 2022

Målgrupp

För dig som ansvarar för kompetensutveckling av anställd personal. Du är troligen VD/platschef på ett mindre eller mellanstort företag eller kompetensansvarig eller HR-chef/Business Partner på ett större medlemsföretag.

Innehåll

Syftet med denna digitala dialog är att fokusera på och samla ihop gemensamma behov av kompetensutveckling för anställda under 2022.

Presentation av insatser inom Kompetensutveckling inom Techtanks utbildningskatalog
Dialog kring utbildningsinnehåll - är det något som saknas eller är det komplett?
Nästa steg - kompetensinventering för 2022
mm

Länk till mötet skickas ut dagen före.

Varmt välkommen!
Cecilia Svensson, ansvarig kompetensutveckling och -försörjning TechtankOmfattning

En timme