Tillväxtboost Blekinge - ”Hållbar affärsutveckling börjar med design”

Tillväxtboost Blekinge - ”Hållbar affärsutveckling börjar med design”�

Målgrupp

Alla intresserade medarbetare i små och medelstora företag.

Innehåll

Välkommen till en heldagsworkshop med Anna Velander Gisslén den 22 november, där du kommer få en ökad helhetssyn och kompetens att kunna utveckla hållbara affärer i din egen verksamhet som bidrar till större vinst och minskade klimatutsläpp. Du ska också få förståelse för hur organisationer behöver vara formade för att vara konkurrenskraftiga på lång sikt även i tider som präglas av snabb förändring eller osäkerhet.

Du kommer få ökad kompetens att kunna utveckla hållbara affärer i din egen verksamhet som bidrar till större vinst och minskade klimatutsläpp.

NÄR Tisdag 22 november, kl. 08.30 – 16.00. (registrering & frukostmingel från kl 08.30)

VAR NetPort Science Park, Karlshamn

ANMÄL Er redan nu för att säkra din plats, men allra senast den 17 november 2022. Tag gärna med dig en kollega från samma arbetsplats, fler än två deltagare/arbetsplats i mån av plats. Workshopen är kostnadsfri men vid utebliven avbokning debiteras 500 kr.

WORKSHOPSLEDARE
Anna Velander Gisslén, en svensk entreprenör med lång erfarenhet av kultur- och miljörelaterade uppdrag. Hon arbetar som projekt- och kommunikationsansvarig i det EU-finansierade projektet EcoDesign Circle på SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign. Anna är en föreläsare och konsult som ägnar sig åt att stödja och inspirera människor i skiftet mot hållbarhet, inklusive klimat samt social hållbarhet och jämställdhet.

Sveriges bästa talare och experter inom innovation och förändring kommer till Blekinge i höst. En serie om fyra fristående heldagsworkshops inom medarbetarengagemang, innovation, digital transformation och hållbar affärsutveckling. För företag som vill ta ett kliv framåt och gå från idé till verklighet.

Evenemanget är del av projektet CoDev tillsammans med aktörerna Almi, Blekinge Business Incubator, Blue Science Park, Techtank, NetPort Science Park och Region Blekinge, med finansiering från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

---

Omfattning

8 timmar