BusinessForum Industri 2022

BusinessForum Industri 2022

Innehåll

BusinessForum Industri är en mötesplats där vi belyser industritrender, nya teknologier, utmaningar och möjligheter. Målsättningen är att dagen ska ge inspiration och nya insikter i hur du kan fortsätta utveckla din verksamhet. När människor möts ökar dessutom möjligheten för nya samarbeten och affärer!

BusinessForum Industri arrangeras av Handelskammaren tillsammans med Volvo Cars och Techtank i Blekinge.


Mer information om tema och innehåll kommer längre fram, men boka gärna in den 7 oktober i din kalender redan nu!

Omfattning

6 timmar