Frukostseminarium Produktionslyftet: Orbit One bygger system för att hantera en orolig omvärld

Frukostseminarium Produktionslyftet: Orbit One bygger system för att hantera en orolig omvärld

Målgrupp

För dig som är nyfiken på hur andra företag utvecklar sin produktion att klara ständiga förändringar i sin omvärld.

Innehåll

Den 9 september webbsänder Produktionslyftet ett seminarium med Orbit One i Ronneby.

Som elektroniktillverkare är Orbit One i Ronneby verksamma på en marknad som upplever kraftiga störningar. Det råder komponentbrist och priserna stiger snabbt på råmaterial, tillverkning och transporter. Kriget i Ukraina skapar osäkerhet och ändrar förutsättningarna för leverantörskedjor och logistik. Många företag drabbas hårt men Orbit One har under flera år byggt upp strukturer för att hantera förändringar i omvärlden.

Denna inbjudan uppdateras snart men det går bra att anmäla sig redan nu på denna länk:
www.produktionslyftet.se/ak...

Omfattning

En timme