INSTÄLLD: Framtidskompetens i Blekinge: Likabehandlingsutbildning

INSTÄLLD: Framtidskompetens i Blekinge: Likabehandlingsutbildning

För deltagare i ESF-projektet Framtidskompetens i Blekinge (kostnadsfritt) och övriga intresserade (självkostnadspris 575 kr). Kursen har ett begränsat antal platser. Är kursen fullbokad går det att mejla till kontaktperson nedan för att ställa sig på reservlistan till utbildningen.

Målgrupp

Denna insats ingår i Block Förändringsagenter.

Syftet med kursen är att förebygga diskriminering och trakasserier på arbetsplatsen, genom att ge förutsättningar för att skapa en positiv, utvecklande, inkluderande och hållbar arbetsmiljö.
Efter kursen ska deltagaren fått grundläggande kunskap om
- diskrimineringslagstiftningen.
- FM:s styrdokument gällande likabehandling.
- maktstrukturer, socialiseringsprocesser och normkritiskt tänkande.

Innehåll

OBS! UTBILDNINGEN ÄR INSTÄLLD!
På grund av den ökad smittspridningen i samhället och nya strängare restriktioner har Techtank beslutat att genomföra aktiviteter framöver digitalt alternativt flyttat fram vissa utbildningar. Likabehandlingsutbildningen kommer till att flyttas fram i tiden. Nya datum är ännu ej bestämda.


Upplägget grundar sig i Sveriges Diskrimineringslag 2008:567 samt FM:s styrdokument gällande likabehandling och mångfald. Den ämnar skapa ett interaktivt utbildningstillfälle genom att varva teori med gruppövningar, processfrågor och diskussionscase.

Kursinnehåll:
- Diskrimineringslagstiftningen: Hur ser lagrummet ut?
- Normkritiskt tänkande: Hur skapas normer och strukturer?
- Härskartekniker: Hur undviker vi att använda oss av detta? Hur leder vi jämlikt?
- Styrdokument: Vilka styrningar har vi inom ämnet?

Omfattning

16 timmar