Framtidskompetens i Blekinge: Utveckla ditt ledarskap

Framtidskompetens i Blekinge: Utveckla ditt ledarskap

För deltagare i ESF-projektet Framtidskompetens i Blekinge.

Målgrupp

Denna utbildning är öppen för dig som är medarbetare i något av de deltagande företagen i Framtidskompetens i Blekinge och vänder sig till ALLA – som vill utveckla sig själva! Du kan, men behöver inte vara, någon form av ledare t ex förälder, ansvarig för specifika uppdrag, projektledare eller chef.

Innehåll

UTBILDNING 17/6, 26/6 SAMT 3 HALVDAGAR UNDER HÖSTEN 2020

DIN DRIVKRAFT OCH DINA STYRKOR
Vad är det som driver dig? Är din drivkraft annorlunda om ”allt går bra” än när det är ”motigt och tungt”? Dina styrkor får dig att må och prestera på bästa sätt! Ibland kan en styrka bli för kraftig eller ”ensam” och då kan den av andra uppplevas som en överdriven styrka. Vad händer då? Känslor av konflikt kan dyka upp och hur hanterar vi det?
Strength Deployment Inventory är ett verktyg som hjälper oss att förstå oss själva och våra kollegor.

SITUATIONSANPASSAT LEDARSKAP
Min ledarstil styrs av behovet, hur vet jag vilken stil som är lämpligast när? Det finns fyra olika ledarstilar i denna modell. Använder jag alla eller har jag en ”favorit” som jag tenderar att använda för mycket av? Finns det någon som jag känner mig obekväm i men som jag skulle vinna så mycket på att använda mer av? Du får via en 360 veta mer om dig själv i förhållande till de olika stilarna.
Coachande är en ledarstil och som är mycket effektiv när den används vid ”rätt” tillfälle. Vi lär oss och övar på olika coachverktyg. Vi använder oss även av NLP.

TEAMET
Högpresterande Team – hur får man till det? När utmaningarna bara löser sig en efter en, nästan utan ansträngning – FLOW. Med S Wheelans verktyg skapar vi de team vi vill ha! Hur svårt kan det vara? Med hjälp av 10 produktivitetsnycklar skapas möjligheten att bli ett välmående och högpresterande team.

FÖRSTÅ FÖRÄNDRING
Förändringen är konstant – men jag då? Hur hanterar vi oss själva när omvärlden gungar? Claes Jansens modell ”Förändringens fyra rum” ger oss förklaringar om vårt nuläge och kraft att ta ut rätt riktning för oss själva, vårt team och på vår företagsaffär.

Utbildningen leds av Carina Augustsson, Synergize AB, som under de senaste åren utbildat långt mer än tusen chefer/projektledare med fokus på individledarskaps-och organisationsutveckling.

PRAKTISK INFORMATION
TID & PLATS
Digitalt informationsmöte den 10 juni kl. 13.30-14.00 för den som vill veta mer om utbildningen. Utbildningsstart med två tillfällen digitalt via Zoom under juni: 17/6 kl. 13.30-16.30 samt 26/6 kl. 08.30-11.30, därefter tre halvdagar under hösten. Förhoppningsvis kan vi då träffas fysiskt, annars tar vi även dessa träffar digitalt. Däremellan jobbar du med materialet, individuellt eller med någon gruppdeltagare.
BOKA Anmäl dig via bokning.techtank.se. Vill du vara med på informationsmötet den 10/6 vill vi ha din anmälan senast 9/6. För anmälan till själva utbildningen är sista anmälningsdag den 15/6.

LADDA NER UTBILDNINGSBLAD HÄR: techtank.se/wp-content/uplo...