SAM (Systematiskt arbetsmiljöarbete)

SAM (Systematiskt arbetsmiljöarbete)

Denna grundutbildning i arbetsmiljö syftar till att ge deltagarna en bred översyn över de krav som ställs på arbetsmiljön.

Målgrupp

Chefer, arbetsledare, HR-personal, skyddsombud m.fl. som arbetar med arbetsmiljöfrågor.

Innehåll

• Arbetsmiljöns regelverk - Arbetsmiljölagen (AML) och Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS:ar)
• Samverkan och den svenska modellen
• Roller och ansvar i arbetsmiljöarbetet
• Uppgiftsfördelning
• Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) – metodiken
• Fysisk arbetsmiljö – systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken, hur gör vi på Techtank
• Organisatorisk och social arbetsmiljö – systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken, hur gör vi på Techtank
• Riskbedömning: undersöka – riskbedöma – åtgärda – kontrollera. Bedöma och hantera risker ur ett MTO-perspektiv.

Kunskapsgenomgångar varvas med diskussionspass, deltagarna jobbar med praktiska exempel i gruppövningar och erfarenhetsutbyte.

Notera att du som tänker söka ersättning från AFA försäkring så behöver företaget själv söka för sina deltagare/medarbetare. Läs mer www.afaforsakring.se/foreby...

Kursen genomförs under en dag.

Omfattning

8 timmar