SAM (Systematiskt arbetsmiljöarbete)

SAM (Systematiskt arbetsmiljöarbete)

Denna grundutbildning i arbetsmiljö syftar till att ge deltagarna en bred översyn över de krav som ställs på arbetsmiljön.

Målgrupp

Chefer, arbetsledare, HR-personal, skyddsombud m.fl. som arbetar med arbetsmiljöfrågor.

Innehåll

Vad krävs av oss som arbetsgivare?
Vilka krav ställs på arbetstagarna?
Vad är skyddsombudets roll?
Vem ansvarar för vad?
Vilken lagstiftning berör vår verksamhet?

Kursen innehåller följande:
- Svensk arbetsmiljölagstiftning
- Roller och ansvar
- SAM – Systematiskt arbetsmiljöarbete
- Riskhantering
- OSA – Organisatorisk och social arbetsmiljö

Teori varvas med praktiska övningar och diskussioner under hela dagen.
Under eftermiddagen arbetar vi i workshopformat och tar oss an den psykosociala arbetsmiljön.

Notera att du som tänker söka ersättning från AFA försäkring så behöver företaget själv söka för sina deltagare/medarbetare. Läs mer www.afaforsakring.se/foreby...

Notera att kursen kommer att genomföras i Blekinge, men vilken ort beror på var majoriteten av deltagarna kommer ifrån.

Omfattning

8 timmar