Excel grund

Excel grund

Denna kurs ger Dig grundläggande kunskaper i Excel.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som vill ha en grundläggande genomgång av Excel för att kunna jobba självständigt och effektivt med programmet.

Innehåll

Grunderna för hur Excel fungerar samt tips för att underlätta arbetet:
- Hur man gör formler, dvs beräkningar i Excel
- Skillnaden mellan relativa och absoluta referenser då man skapar formler
- Formatering, att ändra kalkylens utseende
- Villkorsstyrd formatering samt Autosumma och enklare funktioner.
- Att använda kalkylbladsfunktioner, dvs färdiga formler i Excel
- Skapa och redigera Excel-diagram
- Att arbeta med flera kalkylblad; lägga till/ta bort blad, flytta blad, döpa blad samt skriva på samt flera blad samtidigt
- Arbeta med Exceltabeller och funktioner i dem.
- Klistra in special
- Skydda celler för att undvika att formler och information raderas
- Inställningar för utskrifter
- Grunderna för att använda Excel som en databas (register) samt sortering och filtrering av en databas
- Navigera och markera i Excel.
- Praktiska tips och tricks i Excel

Du förväntas ta med dig en egen laptop/dator till utbildningen.

Notera att kursen kommer att genomföras i Blekinge, men vilken ort beror på var majoriteten av deltagarna kommer ifrån.

Omfattning

16 timmar