Projektledning

Projektledning

Utbildningen är uppbyggd kring ett projekt, med alla dess olika beståndsdelar. Utbildningen hanterar projektet hela vägen, från idé till leverans. Utbildningens fokus ligger på projektets viktigaste del – den planerande fasen – med de olika metoder och verktyg som behövs. Den belyser även hur lagda planer skall följas upp, hur ett projekt skall avslutas (leverans) respektive utvärderas. Utbildningen använder sig av en generell projektmodell som används under hela kursen och som sedan kan användas fritt av deltagarna i sina kommande projekt.

Målgrupp

Målgrupp för kursen är personer som skall arbeta som projektledare eller delprojektledare i projekt samt till beställare av projekt. Inga förkunskaper krävs.

Innehåll

 Grundläggande terminologi
 En projektmodells olika delar och ex. på olika projektmodeller
 Vikten av att använda sig av tydliga mål
 Riskanalys
 Metoder och dokument
 Projektorganisationens olika delar
 Förändringshantering
 Hur ett projekt skall avslutas
 Hur ett projekt skall utvärderas

Upplägg
Utbildningen inleds med ett teoretiskt avsnitt som belyser olika roller, aktiviteter och dokument som behövs för att ett projekt skall bli lyckat. Sedan följer flera avsnitt som innehåller både teoripass och praktiska övningar. Deltagarna kommer att delas in i grupper och arbeta med ett fiktivt projekt genom hela utbildningen.

Omfattning

24 timmar