INSTÄLLT: Industriell avtalsrätt Offert-Order-Avtal

INSTÄLLT: Industriell avtalsrätt Offert-Order-Avtal�

Teknikföretagen kommer till Blekinge och håller i Offert-Order-Avtal som är en grundläggande kurs i avtals- och köprätt. Kursen tar upp ett flertal allmänna avtalsrättsliga frågor med inriktning på den nordiska marknaden, men även med internationella utblickar. Ett stort antal andra leveransbestämmelser som används inom industrin presenteras också. Under våren 2018 gavs leveransbestämmelserna NL 17 ut vilka ersätter de äldre NL 09. Bestämmelserna innehåller många ändringar och nyheter, bl.a. regler om ansvar för immaterialrättsintrång och att tvister om mindre värden ska avgöras av allmän domstol. Reglerna i NL 17 respektive ORGALIME S 2012 behandlas igående. NL 17 är avsedda för produktleveranser inom och mellan de nordiska länderna. ORGALIME S 2012 är snarlika bestämmelser utarbetade för den europeiska marknaden, men som även kan användas vid internationella affärer utanför Europa. Kursen hjälper dig att få upp ögonen för var riskerna finns i köp- och försäljningsverksamheten och lotsar dig förbi de vanligaste fallgroparna. Genomgången varvas med grupparbeten och deltagarnas egna frågor.

Målgrupp

Försäljare, inköpare och andra inom företaget som kommer i kontakt med avtalsfrågor i samband med köp- och försäljningsverksamhet. Kursens fokus ligger på affärer inom och mellan de nordiska länderna, men passar även den som då och då kommer i kontakt med internationella affärer.

Innehåll

OBS! UTBILDNINGEN ÄR INSTÄLLD PÅ GRUND AV RÅDANDE SITUATION KRING CORONAVIRUSET!
UTBILDNINGEN KOMMER ATT GENOMFÖRAS LÄNGRE FRAM, MER INFORMATION KOMMER UNDER VÅREN.

Bl.a.:
· Tillämplig lag på avtalet
· Kan en offert återkallas eller ändras?
· Vanliga leveransbestämmelser, deras ursprung och användningsområden
· Kan köplagen/internationella köplagens regler avtalas bort?
· Leveransförsening – viten och skadestånd
· Säljarens ansvar för fel respektive immaterialrättsintrång
· Produktansvar
· Tvistlösning – domstol och skiljeförfarande?

-----------

Obs! Avgiften för kursen är beräknad efter att vi blir 10 deltagare. Vid fler deltagare blir priset lägre!

Omfattning

8 timmar