Core Tools

Core Tools

En 2-dagarsutbildning som baseras på ”IATF 16949:2016 – med fokus på kvalitetsverktyg s.k. Core Tools. Utbildningen ger dig kunskap och förståelse om grundprinciperna i IATF 16949 och strukturen i tilläggskraven utöver ISO 9001 samt övning i nyckelverktygen APQP, SPC, MSA, FMEA och PPAP.

Målgrupp

För medarbetare som på något sätt blir berörda av ”IATF 16949:2016” – och dess kvalitetsverktyg s.k. Core Tools dvs APQP, SPC, MSA, FMEA och PPAP.

Innehåll

Exempel på innehåll:
- IATF 16949 (International Automotive Task Force): Bakgrund, upplägg, fokusområden, koppling till ISO 9001
- APQP (Advanced Product Quality Planning) och Control Plan: Processen och kopplingen till övriga CoreTools
- FMEA (Failure Mode & Effect Analysis), AIAG utgåva 4: Riskhanteringsprocess för Design och Process.
- SPC (Statistical Process Control/ Statistisk Processtyrning-SPS) & Kapabilitet: Grundläggande statistik, förståelse att tolka variation, hur man styr-övervakar en process. Förståelse för kapabilitet och dess begrepp.
- MSA (Measurment System Analysis): Hur man kan genomföra, tolka resultaten av ett MSA ”experiment”. Och vid behov förbättra Mätsystemet.
- PPAP (Production Part Approval Process): Metodik för att inhämta produktgodkännande av kund under fastställa principer inom fordonsindustrin.

Varje modul/verktyg behandlas mellan 1-3 timmar, vilket innebär att det inte blir någon ”djupdykning” i något av verktygen. Det är en blandning av teori och praktiska övningar.

Ta gärna med dig dator, underlag för SPC, MSA respektive kapabilitet i Excel eller annat verktyg samt både bra och dåliga exempel på FMEA-analyser.