Utbildning i beställarkompetens - inom automation och robotik

Utbildning i beställarkompetens  - inom automation och robotik

En grundläggande utbildning under en dag inom automation och robotisering för små och medelstora företag. Det underlättar när beställare och leverantör har en samsyn och kan tala samma språk. Man kan klargöra frågor som: Vad är rätt automation? Vilka krav behöver vi ställa? Vilka är kompetenskraven för framtida operatörer och underhållspersonal? Ta chansen att utveckla din beställarkompetens så du undviker fallgroparna.

Målgrupp

Personer som ska vara delaktiga i en framtida investering i automation, exempelvis VD, ägare, ledningsgrupp eller andra beslutsfattare i organisationen. Utbildningen riktas till SME företag, dvs < 250 anställda och max 50M Euro i omsättning.
Gärna minst 2 deltagare/företag.

Innehåll

Kursens mål
Koppla individernas kunskaper med företagets omställningsbehov genom MTO-metodik (människa-teknik-organisation).

Kursdeltagaren får tillräcklig förståelse och kunskap för att vara med och bidra i beställningsprocessen.

Ökad förståelse för framtida kompetensbehov. Övergripande förståelse för produktionsteknik och dess utmaningar. Kunskaper i hur investeringsberäkningar för automation görs.

Flera datum möjliga, kl 08.30-14.30.
Anmälan sker på denna länk: iuc.se/eventkalender/utbild...
Arrangör är IUC Sverige.

Omfattning

8 timmar