Utvecklingsprogram Att attrahera, utveckla och behålla medarbetare

Utvecklingsprogram Att attrahera, utveckla och behålla medarbetare

Att attrahera, utveckla och behålla medarbetare är ett utvecklingsprogram i toppklass. Programmet är särskilt designat för att passa dig som ansvarar för HR/personalfunktionen i mindre och medelstora företag.

Målgrupp

Utvecklingsprogram för dig som ansvarar för HR/personalfunktionen i mindre och medelstora företag.

Innehåll

-------------------
Fullständig information om programmet finns här: techtank.se/wp-content/uplo...
-------------------

Utvecklingsprogrammet Att attrahera, utveckla och behålla medarbetare genomförs under perioden april/maj 2019 till december 2020.
Kick-off och första sammankomst: 24 april kl 9-13 (inkl lunch)
Datum för övriga träffar meddelas senare.

Tillsammans och med stöd av ledande experter, pedagoger, coacher och praktiker utrustas du med nya perspektiv och verktyg för att attrahera, utveckla och behålla medarbetare. Den pedagogiska idén är utformad så att ditt personliga lärande – på riktigt – kopplas och leder till angelägen utveckling och förändring i ditt företag.

Efter avslutat program:
• har du stärkt dina individuella och företagets förmågor och kompetenser kopplat till kompetensförsörjningsarbetet
• har ditt företag utformat eller förädlat en kompetensförsörjningsplan som presenterats för ledningen och styrelsen
• har ditt företag utvecklat organisationskulturen samt processer och metoder för att mer effektivt attrahera, utveckla och behålla medarbetare
• har speciellt utvalda grupper av medarbetare som har särskilt viktiga roller i ditt företags arbete med att attrahera, utveckla och behålla personal genomgått olika riktade insatser och aktiviteter
• har ditt företag genomfört skarpa och konkreta insatser för att attrahera, utveckla och behålla medarbetare.

Begränsat antal platser
Programmet Att attrahera, utveckla och behålla medarbetare erbjuder ett begränsat antal platser. Medlemmar i Techtank, NetPort Science Park, Blue Science Park och Blekinge Business Incubator har förtur.


Utvecklingsprogrammet Att attrahera, utveckla och behålla medarbetare genomförs inom ramarna för projektet Framtidskompetens i Blekinge. Avsikten med detta projekt är att stärka Blekinges små och medelstora företags förmågor och processer kopplat till att på ett normbrytande sätt och med ett brett perspektiv attrahera, utveckla och behålla personal, och därigenom stärka sin konkurrenskraft. Ett starkt näringsliv stärker utvecklingen av den regionala ekonomin. Projektet genomförs i samverkan mellan Techtank, NetPort Science Park, Blue Science Park och Blekinge Business Incubator. Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden.