Produktionslyftet - informationsmöte - inspireras av Ingelsons

Produktionslyftet - informationsmöte - inspireras av Ingelsons

Målgrupp

För dig som har en ledande roll inom produktionen och som är nyfiken på vad det kan ge företaget att vara med i satsningen Produktionslyftet.

Innehåll

Under 2019 gick Ingelsten & Co in i Produktionslyftets 18-månaders utvecklingsprogram. Anledningen var att de upplevde flera utmaningar i verksamheten, bland annat hög arbetsbelastning, prispress från kunderna och höjda materialpriser. Vid seminariet berättar Ingelstens ledning om hur de med Produktionslyftets hjälp har lyckats vända en negativ trend, och hur de nu själva styr sin utveckling. De berättar om vad som är deras nästa steg i förbättringsresan. Medverkande från Ingelsten är Patrik Modeén, marknad och kvalité, Tommy Bergström, teknik, samt Magnus Hägg, vd. Seminariet leds av Produktionslyftets coach Christian Silvasti.

Anmäl dig här: www.produktionslyftet.se/ak...

Digitalt informationsmöte, länk till Zoom skickas ut dagen innan.

Vill du ha mer information om seminariet - kontakta Annika Nilsson på RISE, annika.nilsson@ri.se

Omfattning

En timme