Kontakt

Har du frågor som rör bokningssidan och dess aktiviteter, vänligen kontakta
Ingela Håkansson tele 0454-57 27 43
ingela.hakansson@techtank.se