Kurser inom Arbetsmiljö och Hälsa

Kurser inom Arbetsmiljö och Hälsa


Förfina ditt urval

Datumsatta utbildningar

SAM (Systematiskt arbetsmiljöarbete)

Denna grundutbildning i arbetsmiljö syftar till att ge deltagarna en bred översyn över de krav som ställs på arbetsmiljön.

3 500 kr (Ej medlem: 4 500 kr)

Ej datumsatta utbildningar

Nedanstående kan du se som en idébank. Genomförande av utbildningar, nätverk och seminarier styrs av efterfrågan, så gör en intresseanmälan om det är något som motsvarar dina behov.

BAS P/U Byggarbetsmiljösamordning

Utbildningens syfte är att ge praktiska kunskaper att kunna agera som BAS-P/BAS-U i små och medelstora byggprojekt. Utbildningen fokuserar på praktisk tillämpning av Arbetsmiljölagen.

Bättre arbetsmiljö

Syfte: Få kännedom om arbetsmiljölagstiftningen och arbetsmiljöverkets föreskrifter. Föreskrifterna är en nödvändighet för att kunna förstå det ansvar för arbetsmiljön man har som arbetsgivare och sitt uppdrag som skyddsombud. Utbildningen ger en fördjupad kunskap i praktisk tillämpning av föreskrifterna. Utbildningen avser också ge ny kunskap med vetenskaplig förankring inom de olika områdena.