Kurser inom Arbetsmiljö och Hälsa

Kurser inom Arbetsmiljö och Hälsa


Förfina ditt urval


Ej datumsatta utbildningar

Nedanstående kan du se som en idébank. Genomförande av utbildningar, nätverk och seminarier styrs av efterfrågan, så gör en intresseanmälan om det är något som motsvarar dina behov.

BAS P/U Byggarbetsmiljösamordning

Utbildningens syfte är att ge praktiska kunskaper att kunna agera som BAS-P/BAS-U i små och medelstora byggprojekt. Utbildningen fokuserar på praktisk tillämpning av Arbetsmiljölagen.

Bättre arbetsmiljö

Syfte: Få kännedom om arbetsmiljölagstiftningen och arbetsmiljöverkets föreskrifter. Föreskrifterna är en nödvändighet för att kunna förstå det ansvar för arbetsmiljön man har som arbetsgivare och sitt uppdrag som skyddsombud. Utbildningen ger en fördjupad kunskap i praktisk tillämpning av föreskrifterna. Utbildningen avser också ge ny kunskap med vetenskaplig förankring inom de olika områdena.