Kurser inom Verksamhetsutveckling

Nedan finner du de kurser vi erbjuder inom verksamhetsutveckling.
Klicka på kursnamnet för mer information.


Förfina ditt urval

Datumsatta utbildningar

Utvecklingsprogram Att attrahera, utveckla och behålla kompetens

Till hösten erbjuder Techtank möjligheten för fler små och medelstora industri- och teknikföretag i Blekinge att delta i ett strategiprogram med fokus på HR/Personalfunktionen. Ta chansen att få nya perspektiv & verktyg för att stärka ditt företags förmåga att via HR-funktionen attrahera, utveckla och behålla kompetens! OBS! Vänta inte med att anmäla dig då antalet platser är begränsat till 12 företag!

15 000 kr (Ej medlem: 15 000 kr)

Utvecklingsprogram Att strategiskt leda ett industriföretag

Till hösten erbjuder Techtank möjligheten för fler små och medelstora industri- och teknikföretag i Blekinge att delta i ett strategiprogram med fokus på VD/platschefer och ledningsgrupp. Ta chansen att få nya perspektiv & verktyg för att mer effektivt strategiskt leda och utveckla ditt företag! OBS! Vänta inte med att anmäla dig då antalet platser är begränsat till 12 företag!

15 000 kr (Ej medlem: 15 000 kr)

Ej datumsatta utbildningar

Nedanstående kan du se som en idébank. Genomförande av utbildningar, nätverk och seminarier styrs av efterfrågan, så gör en intresseanmälan om det är något som motsvarar dina behov.

Ekonomi för ickeekonomer

Kursen ökar deltagarnas kunskaper om "hur företaget går" genom en större förståelse för ekonomiska termer och begrepp hur dessa hänger samband med verkliga resultat.

Nya ISO 9001 och ISO 14001 ver:2015

Vad skiljer de nya standarderna från de nuvarande. Vad säger det nya regelverket? Vad innebär förändringarna för ditt företag? Hur kan man på bästa sätt förbereda sig på förändringarna?

Strategisk kompetensförsörjning

Det är viktigt att varje organisation arbetar löpande, systematiskt och strukturerat med sin kompetensförsörjning. Att säkra dagens och morgondagens behov av kunskap, kompetens, färdighet, talang och erfarenhet. Detta sker genom att bevaka sin omvärld och lyssna på intressenterna men även att göra kompetensutveckling och kompetensförsörjning till en strategisk fråga och låta verksamhetsplaneringen, processerna, rutinerna och lärandet leva i symbios.

SWE Simulated Work Environment

Utbildningen varvar teori och praktik med inriktning på grundläggande kunskap i vårt produktionssystem (Volvo Cars Manufacturing System – VCMS). Lean Production @ Volvo Cars!