Kurser inom Verksamhetsutveckling

Nedan finner du de kurser vi erbjuder inom verksamhetsutveckling.
Klicka på kursnamnet för mer information.


Förfina ditt urval

Datumsatta utbildningar

SWE Simulated Work Environment

I samarbete med Volvo Cars i Olofström erbjuder Techtank utbildningstillfällen i Volvos SWE-anläggning. SWE betyder Simulated Work Environment och är Volvos egen pedagogiska 1-dagsutbildning i Lean. Kort beskrivet får man via en ”lådbils-fabrik” lära sig om vad Lean är, hur förbättringar kan göras, vilken effekt dessa förbättringar faktiskt har och skapar på så sätt en mycket god insikt i värdet av att öka kompetenserna i Lean. Utbildningen varvar teori och praktik med inriktning på grundläggande kunskap i Volvo Cars produktionssystem och Lean.


Ej datumsatta utbildningar

Nedanstående kan du se som en idébank. Genomförande av utbildningar, nätverk och seminarier styrs av efterfrågan, så gör en intresseanmälan om det är något som motsvarar dina behov.

Business Model Canvas

Business Model Canvas beskriver din affärsmodell enkelt genom nio byggstenar som visar logiken bakom hur ett företag planerar att tjäna sina pengar. Canvasen är din vita duk där du skapar förutsättningarna för vad som förhoppningsvis ska bli ett framgångsrikt företag. BMC är kraftfullt verktyg att använda löpande under bolagets utveckling för att spegla verkligheten och kunna se sin egen utveckling.

Nya ISO 9001 och ISO 14001 ver:2015

Vad skiljer de nya standarderna från de nuvarande. Vad säger det nya regelverket? Vad innebär förändringarna för ditt företag? Hur kan man på bästa sätt förbereda sig på förändringarna?

Strategisk kompetensförsörjning

Det är viktigt att varje organisation arbetar löpande, systematiskt och strukturerat med sin kompetensförsörjning. Att säkra dagens och morgondagens behov av kunskap, kompetens, färdighet, talang och erfarenhet. Detta sker genom att bevaka sin omvärld och lyssna på intressenterna men även att göra kompetensutveckling och kompetensförsörjning till en strategisk fråga och låta verksamhetsplaneringen, processerna, rutinerna och lärandet leva i symbios.