Kurser inom Teknik

Nedan finner du de kurser vi erbjuder inom Teknik.
Klicka på kursnamnet för mer information om kursen.


Förfina ditt urval

Datumsatta utbildningar

Core Tools

En 2-dagarsutbildning som ger dig kunskap om hur fordonsindustrins kvalitetsverktyg Core Tools (APQP/MG, SPC, MSA, FMEA och PPAP) och hur de bör tillämpas vid interna och externa revisioner. Utbildningen refererar till fordonsindustrins kvalitetskrav IATF 16949:2016 i tillägg till krav i ISO 9001. Förkunskaper om innehåll i IATF 16949:2016 är en fördel vid utbildningen.

8 500 kr (Ej medlem: 9 500 kr)

FMEA baserad på AIAG VDA standard

En 2-dagarsutbildning som baseras på fordonsindustrins kvalitetskrav (IATF 16949:2016) med fokus på den nya versionen från AIAG & VDA från 2019. Verktyget FMEA (Failure Mode and Effects Analysis, eller på svenska feleffektanalys) kan användas för riskhantering genom att analysera effekter av felsätt som kan uppstå för produktegenskaper eller i produktionsprocesser, vilka orsaker som kan finnas till dessa felsätt och hur åtgärder bör prioriteras. Denna utbildning kommer att ske på svenska.

8 500 kr (Ej medlem: 9 500 kr)

Ej datumsatta utbildningar

Nedanstående kan du se som en idébank. Genomförande av utbildningar, nätverk och seminarier styrs av efterfrågan, så gör en intresseanmälan om det är något som motsvarar dina behov.

Modern skärande bearbetning

Fokus kommer ligga på ”hur det fungerar”, praktiska lösningar och hur man gör för att bli bättre. Pedagogiken kommer att vara utformad sådan att den passar alla kompetenser med grundläggande skärtekniska kunskaper och kommer att inbjuda till diskussioner.

Mätteknik

Efter genomförd utbildning skall deltagarna kunna använda och läsa av de vanligaste mätinstrumenten. Man skall också veta vilket mätinstrument som är lämpligt för den aktuella mätningen, beroende på noggrannhetskraven.

Personcertifiering-Svetsarprövning

I dagens svetsande produktion blir kvalitetsstyrning allt viktigare. Krav på rätt spetskvalitet ställs i konstruktionsregler, av kunder, av myndigheter och liknande. Det blir mer och mer vanligt att ett svetsarprövningscertifikat krävs.

Ritningsläsning grund

Utbildningen syftar till att ge deltagarna grundläggande kunskaper och färdigheter vad det gäller ritningsläsning för att garantera rätt kvalitet.