HR/Kompetens

Målgrupp

Personer som arbetar med kompetensfrågor på Techtanks medlemsföretag på både kort och lång sikt.

Innehåll

Gruppen träffas ca 3 ggr/år, oftast ute på företagen.

--------------------------------

Nätverksträffen den 30 mars har temat Ledarskap och medarbetarskap, då Carina Augustsson och Stefan Söderfjäll håller i en workshop för att inspirera och utmana kring dessa frågor.

Ledarskap och medarbetarskap utgör två fundamentalt viktiga företeelser för att verksamheter ska fungera och göra goda resultat. Ofta separerar man dessa båda företeelser och riktar specifika insatser mot de chefer som ska utöva ledarskapet och de medarbetare som förväntas utöva medarbetarskapet. Bättre vore att se ledarskap och medarbetarskap som två sidor av samma mynt, där utveckling av det ena förutsätter utveckling av det andra, och där det bästa är att chefer och medarbetare helt enkelt utvecklas tillsammans.

Denna workshop adresserar företeelserna ledarskap respektive medarbetarskap utifrån detta ömsesidiga perspektiv.

Stefan Söderfjäll är författare, organisationskonsult och Fil. Dr i psykologi med mångårig erfarenhet inom områdena ledarskap, teamarbete och motivation. I drygt två decennier har Stefan Söderfjäll arbetat med att utbilda och träna tusentals ledare från olika verksamheter i att utöva ett bra ledarskap. Han har skrivit ett flertal böcker inom ämnesområdena ledarskap, teamarbete och motivation och hjälpt mängder av grupper inom arbets- och föreningsliv att samarbeta bättre tillsammans.

Carina Augustsson, Synergize Business Management AB, är affärsutvecklare med två decenniers erfarenhet och kompetens inom företags- och organisationsutveckling.
Licensierad i flertalet modeller och verktyg inom individ-, team- och ledarskapsutveckling.

Denna workshop arrangeras av Techtank inom ramen för projektet Smart Industri i Blekinge 2.0, som medfinansieras av Tillväxtverket, Region Blekinge samt Olofströms kommun.

LADDA NER INBJUDAN SOM PDF: techtank.se/wp-content/uplo...

--------------------------------

Omfattning

2 timmar och 30 minuter