Sälj/Marknad

Sälj/Marknad

Målgrupp

De personer på Techtanks medlemsföretag som arbetar med sälj/affärsutveckling och som vill utbyta erfarenheter.

Innehåll

Nätverket träffas ca 3 ggr/år. Träffarna äger vanligtvis rum på ett värdföretag, som då håller en presentation och rundtur av sitt företag för övriga deltagare.

Agendan för träffarna styrs av de behov, önskemål och inspel som deltagande företag har. Ibland deltar en extern gäst och håller ett miniseminarium kring relevant ämne inom sälj/marknad/export etc.

Omfattning

2 timmar