Chefer och ledare inom Kvalitet

Chefer och ledare inom Kvalitet

Målgrupp

Chefer och ledare inom kvalitet på Techtanks medlemsföretag.

Innehåll

Nätverket är ett sätt att öka kompetensen hos deltagarna genom föreläsningar och erfarenhetsutbyten. Innehållet bygger på medlemmarnas behov och önskemål.

Nätverket träffas ca 3 ggr/år

Tema för träffen den 23/4 på Stans & Press är hur man bygger in kvalitet i flödet stället för att kontrollera fram kvalitet. Kontroller är kostnader och blir ofta statiska om inte kontrollresultaten analyseras och ligger till grund för kommande kontrollfrekvens.