Digitalt forum för erfarenhetsutbyte och samtal för HR-chefer/Kompetensansvariga

Digitalt forum för erfarenhetsutbyte och samtal för HR-chefer/Kompetensansvariga

Målgrupp

HR-chefer/Kompetensansvariga i Techtanks medlemsföretag

Innehåll

Tillfällig aktivitet med anledning av coronapandemin!

Varannan tisdag ett antal veckor framåt kl 11:00-11:45, med start 7 april, bjuder Techtank in HR-chefer och Kompetensansvariga på Techtanks medlemsföretag till ett digitalt forum där det ges möjlighet att utbyta erfarenheter och information, ge varandra stöd, tips och råd, samt spela in idéer och tankar om insatser och aktiviteter som kan genomföras inom ramarna för Techtank.

Techtank håller i mötet, men det finns ingen bestämd agenda eller tema för dessa forum utan vi fångar och utforskar det som kommer upp.

Ingen föranmälan behövs, utan du ansluter till mötet de tillfällen som passar dig via den Teams-länk som skickats ut till samtliga medlemsföretag. Saknar du länken, vänligen ta kontakt med ingela.hakansson@techtank.se.

Varmt välkommen!

Omfattning

En timme