VD:ar/Platschefer stora företag (Top 12)

VD:ar/Platschefer stora företag (Top 12)

Målgrupp

VD:ar/platschefer på stora industriföretag som är medlemmar i Techtank.

Omfattning

4 timmar