VD:ar/Platschefer stora företag (Top 12)

VD:ar/Platschefer stora företag (Top 12)

Målgrupp

VD:ar/platschefer på stora industriföretag

Omfattning

4 timmar