Hållbarhetsansvariga vid stora företag (Top 12)

Hållbarhetsansvariga vid stora företag (Top 12)

Målgrupp

Nätverk för hållbarhetsansvariga för de stora industriföretagen i Blekinge (250 eller fler anställda) som är medlemmar i Techtank.

Innehåll

Detta nätverk samlas kring gemensamma utmaningar och möjligheter gällande hållbarhet och cirkulär ekonomi.
Träffarna sker ute på företagen och värdskapet är ambulerande.

Omfattning

3 timmar