Learning & Development (Top 12)

Learning & Development (Top 12)

Målgrupp

Nätverksmöte för dig som har rollen som Learning & Development partner/specialist eller liknande. Det kan också vara en HR-roll som har mer fokus på den interna kompetensutveckling och som är inriktad på utbildningsinsatser eller liknande för medarbetare.

Innehåll

I detta nätverk/forum kommer vi prata konkreta behov, hur vi kan göra för att lösa dessa samt dela med oss av erfarenheter kopplat till hur respektive företag jobbar internt med kompetensutveckling
Som avgränsning mot HR-nätverket kommer vi i detta forum ägna mer tid åt kompetensbehoven och konkreta insatser som behövs för att lösa dessa. I HR-nätverket finns mer tid för diskussioner på strategisk nivå. Tanken är att dessa nätverk ska komplettera varandra.

Välkommen att göra din intresseanmälan till nätverket!