Praktiska upplysningar

Denna information gäller enbart vid UTBILDNINGAR (ej nätverk och seminarier) arrangerade av Techtank.
Upplysningar
Vill Du veta mer om någon kurs är Du välkommen att kontakta Techtank.
Therese Assarsson
076-861 27 45
therese.assarsson@techtank.se

Integritetspolicy
När du anmäler dig till våra aktiviteter tar vi in dina personuppgifter såsom namn, e-postadress och namnet på din arbetsgivare för att kunna administrera din anmälan till aktiviteten. Läs mer i vår Integritetspolicy hur vi behandlar personuppgifter: techtank.se/integritetspolicy/

Anmälan till kurs
Du är välkommen med Din anmälan via denna sida, bokning.techtank.se/.

Bekräftelse
Vi bekräftar din anmälan omgående via mail. Skulle kursen vara fulltecknad kontaktar vi dig och föreslår ett annat kurstillfälle. Vi rekommenderar dig att vara ute i så god tid som möjligt.

Kallelse
Cirka tio dagar före kursstart sänder vi en kallelse med uppgifter om tid och plats m.m.

Kursintyg
Som bevis på att du gått en utbildning hos oss får du alltid ett kursintyg.

Pris
Kurspriserna som anges i utbildningsprogrammet avser kurs och kursdokumentation, moms tillkommer. Beroende på kursens förläggning under dagen ingår för- och eftermiddagskaffe samt lunch i avgiften om inte annat angives.

Återbud/ersättare
Om Du av någon anledning får förhinder att delta i kursen bör Du omgående meddela Techtank. Om inte annat överenskommits gäller följande avbokningsregler:

Vid avbeställning
30-15 dagar före kursstart debiteras 50% av kurspriset.
14-1 dagar före kursstart debiteras 100% av kurspriset.
Vid förhinder för anmäld deltagare går det bra att sända ersättare. Meddela Techtank vem som kommer i stället.

Reservation för ändringar
Om en kurs inte samlar tillräckligt med deltagare förbehåller vi oss rätten att skjuta upp kursstarten eller ställa in kursen. Samma sak gäller vid sjukdomsfall om det inte går att ordna lämplig ersättare för lärare. Vid inställande av kurs återbetalar vi kursavgiften. Vi svarar inte för övriga kostnader beroende på inställande av kurs. Vi reserverar oss likaså för ändringar beträffande lokal, litteratur och lärare.

Betalning
Kursavgiften faktureras av oss ca två veckor före kursstart. Betalningsvillkoren är 30 dagar netto.

Nöjdkundåtagande
Givetvis strävar vi efter att alla deltagare ska vara nöjda med kursens genomförande. Om du, mot förmodan, inte skulle vara nöjd erbjuder vi plats på samma utbildning vid ett senare tillfälle.


VÄLKOMMEN MED DIN ANMÄLAN!