Fordonsindustrin i Indien

Fordonsindustrin i Indien

Målgrupp

Företag som är intresserade av/nyfikna på export och andra marknader, inte minst vad gäller fordonsindustrin och Indien. Seminariet är öppet för såväl medlemmar som icke-medlemmar i Techtank.

Innehåll

Indien är en av världens tio största ekonomier och bedöms ha möjlighet att bli världens tredje största ekonomi efter Kina och USA år 2030. Landet har en konsumerande medelklass med relativt god köpkraft. Den är idag uppskattad till runt 250 miljoner men ökar i snabb takt och väntas ha fördubblats inom femton år. Sverige är en liten handelspartner men marknadens storlek och regeringens positiva löften att få fart på tillväxten i ekonomin ger allt mer gynnsamma förhållanden för svenska företag att etablera sig och växa i landet.

Den 20 januari besöker Gustav Wennerblom, Manager på Business Swedens kontor i Bangalore, Techtank för ett seminarium om den indiska fordonsindustrin och affärsmöjligheter kopplad till den. Seminariet kommer att behandla följande:

• Bakgrund till Indiens ekonomi och den senaste utvecklingen
• Översikt av fordonsindustrin i Indien
- Volymer och trender - bilar, lastbilar, bussar och tvåhjulingar
- Nyckelspelare – OEM-er och Tier-1-leverantörer
- Geografiska kluster
• Att göra affärer med indiska motparter
- Regleringar av särskilt intresse
- Efterfrågad teknologi/komponenter
- Förväntningar i en affärsrelation – ”Make in India”
- Kulturella aspekter att ha i åtanke

Välkommen på fika och mingel från kl. 09.00. Seminariet pågår kl. 09.30-10.30.
Seminariet genomförs på Techtanks medlemsföretag VA Automotive i Hässleholm, och i direkt anslutning till seminariet finns möjlighet för dem som önskar att få en presentation och rundtur på VA Automotive.

Varmt välkommen med din anmälan!

Omfattning

En timme och 30 minuter