Exportseminarium: Affärsmöjligheter i Storbritannien

Exportseminarium: Affärsmöjligheter i Storbritannien

Målgrupp

Företag som är intresserade av export, i detta fall affärsmöjligheter mot den brittiska marknaden. Seminariet är öppet för såväl medlemmar som icke-medlemmar i Techtank. Observera att fokus kommer att ligga på exportmöjligheter inom industrin.

Innehåll

Paul Sullivan, VD, och Sean Hickey, marknadschef, på 52 Global Consulting håller en presentation om affärsmöjligheter i UK för underleverantörer, inte minst inom Automotive. Efter presentationen ges möjlighet för företagen på plats att ha enskilda möten med 52 Global Consulting för att diskutera mer specifika möjligheter.