För en stärkt talangattraktion

För en stärkt talangattraktion

Innehåll

Hur kan vi ge våra företag bättre förutsättningar till kompetensförsörjning? Vad krävs för att vi ska kunna attrahera, välkomna och integrera talang?

Tillgången till entreprenörer och kompetenta medarbetare är en förutsättning för Blekinges tillväxt och samlade innovationsförmåga. Kluster, science parks och inkubatorer kan spela en nyckelroll för att locka och utveckla talanger till nytta för både regionen som helhet och för våra företag.

Nu utvecklar vi arbetet med hjälp av våra innovationsmiljöer Techtank och Netport Science Park och bjuder in till ett seminarium där vi diskuterar konkreta behov och möjligheter till en stärkt talangattraktion. Seminariet är en del av det nationella projektet TMI 2017 som syftar till att utveckla verktyg för innovationsmiljöer som vill attrahera, välkomna och integrera talang.

Du som deltar i seminariet representerar våra medlemsföretag, innovationsmiljöer och andra offentliga och privata intressenter till regionens kompetensförsörjning. I seminariet är du med och påverkar utformningen av en gemensam verktygslåda för talangattraktion. Seminariet genomförs parallellt hos sex deltagande aktörer i TMI 2017 och i slutet av projektet får du tillgång till det kompletta resultatet från alla medverkande aktörer.

Varmt välkommen!
Niclas Melin, Netport Science Park
Ingela Håkansson, Techtank
TMI - 2017
Ett samarbete för innovationsmiljöer som vill attrahera talang.

Omfattning

2 timmar och 30 minuter