Välkommen på företagslunch – tema exjobb

Välkommen på företagslunch
– tema exjobb

Innehåll

Varmt välkomna på företagslunch - tema exjobb! Efter förra årets lyckade företagslunch med tema exjobb kör vi vidare på samma koncept. Under lunchen kommer ett presentation om examensarbete hållas av docent Andreas Larsson från Blekinge Tekniska Högskola.

Presentationen kommer att behandla frågetecken som kan finnas som exempelvis:

- Vad är ett exjobb?
- Vem äger slutprodukten?
- Kan arbetet utföras under sekretess?
- Vad förväntas av dig som handledare?
- Vilket stöd kan du vänta dig från högskolan?
- Vilka krav och förväntningar kan ställas på studenten?
- Är exjobb endast lämpligt för storföretag?
- Hur kan din bransch dra nytta av exjobb?

Den 11 oktober anordnas åter en exjobbsmässa i samband med Näringslivsdagen i Karlskrona där vi gärna ser fler företag som utställare och möter studenterna.

Vi bjuder på lunch under träffen!
Begränsat antal platser.

Ladda ner inbjudan som pdf: techtank.se/wp-content/uplo...

Omfattning

2 timmar