Välkommen på företagslunch – tema exjobb

Välkommen på företagslunch
– tema exjobb

Innehåll

Varmt välkomna på företagslunch - tema exjobb! Techtank arrangerar kontinuerligt företagsluncher med tema exjobb i samarbete med Blekinge Tekniska Högskola.

Under lunchen behandlas frågetecken som kan finnas som exempelvis:

- Vad är ett exjobb?
- Vem äger slutprodukten?
- Kan arbetet utföras under sekretess?
- Vad förväntas av dig som handledare?
- Vilket stöd kan du vänta dig från högskolan?
- Vilka krav och förväntningar kan ställas på studenten?
- Är exjobb endast lämpligt för storföretag?
- Hur kan din bransch dra nytta av exjobb?

Vi bjuder på lunch under träffen!
Begränsat antal platser.

Omfattning

2 timmar