Tech Day 2017 Industriell revolution!

Innehåll

En industriell revolution
Inom en rad olika områden stöps etablerade värdekedjor om. Nya konkurrenter uppstår som producerar, distribuerar och säljer med hjälp av nya modeller. Vi talar om digitalisering, cirkulär ekonomi och ny automatiserad produktionsteknik som helt kan förändra branscher och skapa en ny typ av konkurrens. Techday kommer i år att handla om de förändringar som pågår, drivkrafter som banar väg för innovation och förändring, och vad allt detta innebär för etablerade företag och för de entreprenörer som vill starta nya.

Moderator: Susanna Bill

08:30-09:00 Registrering och kaffe 09:00-09.10 Välkomna -Jenny Bramell, vd IUC Syd
09:10-09:40
Industriella revolutioner förr och nu - vad kan vi lära oss av historien?
Anders Johnson, författare och föreläsare
09:40-10:00

Den uppkopplade fabriken
Mikael Kraft, Affärsenhetschef Factory Automation Siemens, kommer ge oss en spännande inblick i vad man faktiskt redan idag kan åstadkomma med hjälp av digitalisering inom tillverkningsindustrin, samt bl.a. visa exempel på Digital Twins och Den Digitala Fabriken.
10:00-10:20
Hur vet man var alla uppkopplade prylar är?
Mats Lindoff, Executive Business Advisor Combain
10:20-10:40
Från startup till fullskalig produktion!
Isak Monrad-Aas, Prototyping manager Uniti med Albin Wilson, Art Director Uniti
10:40-11:10 Kaffe
11:10-11:30

Roboten och människan
Sten Grahn, Swerea IVF. Produktionsperspektivet, med kollaborativa robotar, och nya möjligheter till samarbete människa -robot och robot-maskin.
11:30-11:50
Framtiden är industriella robotsystem
Maj Stenmark, nydisputerad datavetare och utvecklare Cognibotics
11:50-12:10

AI – Aida, den nya kundtjänstmedarbetaren
Nicolas Moch, Head of Global CIO function; Information, Strategy, Architecture and Emerging Technologies, har drivit SEB:s arbete för en ny modell av digitala kundtjänstmedarbetare. SEB var en tidig initiativtagare för utvecklingen av AI (Artificiell Intelligens) inom finansbranschen. 12:10-13:15 Lunch
13:15-13:35

Millenials – dina framtida medarbetare
Lovisa Sterner, vice vd Ungdomsbarometern, om den bortskämda, curlade generationen #kränkt som har gaming i sitt DNA och som kommer att vara en jättetillgång i industrins digitaliering – men måste förstås rätt.
13:35-14:15


Industrins framtida kompetensförsörjning – utmaningar och möjligheter
Maud Rahm, vd Flextrus
Göran Sjöberg, vd Hörby Bruk
Joel Eklund, vd Tepe
Lovisa Sterner, vice vd Ungdomsbarometern
14:15-14:30
Hur funkar det egentligen?
Måns Nilsson, komiker 14:30-15:00 Kaffe
15:00-15:30
Cirkulär ekonomi
Mats Larsson, Seniorkonsult IUC Syd
15:30-16:10
Sju sätt att äga världen
Andreas Ekström, krönikör och författare 16:10 Avrundning och tack för idag

Omfattning

8 timmar