Hur kan innovationsmiljöer underlätta för företag att attrahera talang?

Hur kan innovationsmiljöer underlätta för företag att attrahera talang? �

Innehåll

Tillgång till kompetens och entreprenörskap är förutsättningar för innovation och tillväxt. Hur kan innovationsmiljöer som Techtank och NetPort Science Park bidra till att attrahera talang till växande företag?

Under 2017 har vi deltagit i ett nationellt projekt för att utveckla verktyg för att attrahera, välkomna och integrera talang. Den 24 november presenteras resultaten och vi kommer att diskutera hur vi kan tillämpa metoderna i praktiken.

Omfattning

3 timmar