Studiebesök på Areff Systems AB

Innehåll

Inom projektet Smart produktion i tillverkande och bearbetande företag, som syftar till att föra samman traditionell industri med informations- och kommunikationstekniska företag,
för att underlätta digitalisering av produktionsprocessen och öka konkurrenskraften, har vi haft seminarier och studiebesök. Nu fortsätter vi med branschöverskridande möte/studiebesök på Areff i Ronneby.

Är ditt företag verksamt inom tillverkande och bearbetande industri eller inom informations- och kommunikationsteknik?

Välkommen till Areff i Ronneby, där företaget berättar om hur de ser på digitaliseringen och erfarenheter i sitt företag. Vi avslutar med fika och mingel.

Var och en ansvarar för egen transport, men samåk gärna!
Parkering finns utanför Areff eller Wellnes.

Sista anmälningsdag den 17 november.

Omfattning

2 timmar