Lär känna och känn på konstgjord verklighet

Lär känna och känn på konstgjord verklighet�

Innehåll

Konstgjord verklighet har blivit realitet, mycket tack vare ny teknik (t ex olika typer av digitaliserade glasögon), ökad datorkraft och nätverkskapacitet. Användningsområden är många, från upplevelse via utbildning till produktion.

Under detta seminarium kommer vi att introducera en rad koncept inom konstgjord realitet, där begreppet Cross Reality (XR) omfattar Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) och Mixed Reality (MR). Vi kommer att berätta om applikationer och bakomliggande system, samt ge en kort överblick över BTH:s utbildnings- och forskningsaktiviteter inom området.

Efter presentationen kommer det finnas möjligheter att kunna testa olika XR lösningar.

Presentatörer: Jonas Svegland och Markus Fiedler, Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen för Teknik och Estetik, Campus Karlshamn

Omfattning

2 timmar