FFI - Fordonsstrategisk Forskning och Innovation

FFI - Fordonsstrategisk Forskning och Innovation

Målgrupp

FFI är öppet för företag från olika branscher
Vi välkomnar olika typer av företag till seminariet, till exempel producerande företag i olika branscher, underleverantörer eller produktägare, tjänste-, logistik- och transportföretag, konsultverksamheter och IT-företag.

FFI är öppet för alla företag att ansöka, eftersom man har sett att idéer från företag inom andra branscher även kan vara intressanta för fordonsindustrin och stärka den.

Innehåll

Techtank och FKG, Fordonskomponentgruppen, bjuder in till ett frukostseminarium för att informera om statens satsningar inom FFI (Fordonsstrategisk Forskning och Innovation), och hur företag kan ta del av dessa medel. Staten satsar drygt 400 MSEK årligen i olika projekt. Projektomfattningen är över 1 miljard per år. Hittills har nästan 500 företag deltagit i FFI.

Varmt välkommen den 26 oktober för att lära dig mer om hur du som leverantör av produkter och tjänster kan utnyttja detta!

Under seminariet berättar Leif Ohlsson och Kurt Myhr från FKG mer om FFI-programmets syfte och mål, samt vilket stöd FKG erbjuder för att lotsa företag genom regelverk och ansökningsprocessen.

Förhoppningen är att fler företag ska kunna ta del av de stora belopp som staten satsar med fokus på klimat, miljö och säkerhet för att stärka den internationella konkurrenskraften.

Största delen av budgeten för programmet Fordonsstrategisk forskning och innovation går till innovationsprojekt inom de fem delprogrammen:

• Energi och miljö
• Trafiksäkerhet och automatiserade fordon
• Elektronik, mjukvara och kommunikation
• Hållbar produktion
• Effektiva och uppkopplade transportsystem

Under seminariet presenteras exempel på innovationsprojekt. Nuvarande utlysning är öppen för alla delprogram.

-------------

Notera!
• Kaffe/te och macka finns från kl. 08.15!

• Efter seminariet kl. 11.00 erbjuds ett studiebesök på Volvo Cars i Olofström. Meddela i kommentarsfältet i din anmälan om du önskar delta i studiebesöket.

Omfattning

2 timmar