Visit Techtank företagsbesök

Visit Techtank företagsbesök

Innehåll

Genom konceptet Visit Techtank har Techtanks medlemsföretag möjlighet att bjuda in andra företag och intressenter till ett företagsbesök hos dem. Det kan vara i form av ett frukost- eller lunchmöte med presentation, rundvandring, demonstration, eller annat format som passar värdföretaget.

Syftet med Visit Techtank är att företagen ska få större inblick i varandras verksamheter, diskutera möjligheter och samarbeten inom olika områden.

Man behöver inte vara medlem i Techtank för att delta i företagsbesöket.

Är Ditt företag medlem i Techtank och vill stå värd för ett besök?
Kontakta Techtanks stab för att bestämma formerna för besöket, se vidare under Kontakt.

Värdföretaget står för eventuella omkostnader för besöket och bestämmer själv program samt vilka målgrupper man riktar sig till.

Techtank ombesörjer kommunikation ut om besöket via exempelvis webb, nyhetsbrev, sociala medier samt inbjudningar, och kan ta emot anmälningar via detta bokningssystem på webben.