Workshop om export med Business Sweden

Workshop om export med Business Sweden

Målgrupp

Industri- och teknikföretag som är intresserade av att utveckla sin export/expandera internationellt.

Innehåll

Har du frågor och funderingar kring export, att expandera internationellt och vilka insatser och aktiviteter ditt företag skulle kunna få hjälp med från Business Sweden?

Techtank bjuder in till en workshop den 5 februari där du har möjlighet att tillsammans med Business Sweden diskutera exportstrategi kopplat till ditt företag.

Under workshopen kommer vi att:

- diskutera de deltagande företagens utmaningar;
- jämföra dessa med exportutmaningarna från andra exporterande företag;
- diskutera lösningar till dessa utmaningar;
- samt planera aktiviteter som passar deltagande företag.

Vi bjuder på lunch under workshopen.

Välkommen att anmäla dig - det går bra att komma flera från samma företag!

Obs! Anmälan senast den 31 januari, men gärna tidigare då det underlättar planeringen eftersom vi då har möjlighet att anpassa innehållet i workshopen efter de företag som anmäler sig!

Omfattning

3 timmar