Workshop Arbeta hållbart och öka din vinstmarginal!

Workshop Arbeta hållbart och öka din vinstmarginal!

Innehåll

Nyligen säkrade Malmöbolaget Orbit Systems närmare 300 miljoner kronor i riskkapital för utvecklandet av en energi- och vattensnål dusch som renar och återcirkulerar duschvattnet.

Boston Consulting Group påvisar ett samband mellan hållbarhet och lönsamhet i en nyligen släppt studie. Transformationer håller på att förändra vår värld radikalt. ”Business as usual” är inte längre rätt väg framåt.

Har du, eller din personal, idéer om nya produkter och tjänster som kan bidra till energieffektivisering? Utveckla er innovationskultur, lär er att konkretisera och utvärdera affärsidéer med Lean Startup.

Vill du utveckla hållbara processer i ditt företag? Så att du kan ta ett större samhällsansvar och minska din klimatpåverkan samtidigt som du får nöjdare kunder och stärker ditt företags konkurrenskraft och lönsamhet.

Nu kan du få hjälp med affärsrådgivning och stöd att söka finansiella medel för realisering av utvecklings- och omställningsprojekt inom energieffektivisering. Har ni inga förkunskaper finns det stöd att få genom hela processen.

Välkommen till en kreativ och informativ workshop med fokus på hållbarhet och lönsamhet!

Läs mer om hela projektet på www.b-b-i.se/energieffektiv...

Arrangemanget är kostnadsfritt, vi bjuder på en lättare lunch!

Omfattning

2 timmar