Industriell symbios

Industriell symbios

Innehåll

NetPort Energikluster, Techtank och Energikontor Sydost bjuder tillsammans med Södra Cell in våra medlemmar till en intressant eftermiddag för större energiintensiva företag i Blekinge med omnejd. Vi träffas denna gång på Södra Cell i Mörrum, som med sin fossilfria restvärme, spelar en viktig roll i energisystemet i Karlshamn. Flera företag i kommunen är sammanlänkade i en Industriell Symbios för att leverera värme och kyla till företag och privatbostäder.

Vi har bjudit in Thomas Björkman från Energimyndigheten som pratar om ”Från Energikartläggning och Energisteget till Sektorsstrategier”, Saleh Javadi från Start-up företaget Energinium, som har tagit fram ett AI-verktyg för energieffektivisering i stora industrier och Per-Arne Ohlsson från Stora Enso, Nymölla Bruk som berättar hur de arbetar med kompetensutveckling inom energi.

Till fullständigt program och anmälan: netportenergikluster.se/eve...

Omfattning

4 timmar