Frukostträff i Karlskrona om nya insatser för industri- och teknikföretag i regionen!

Frukostträff i Karlskrona om nya insatser för industri- och teknikföretag i regionen!

Målgrupp

Träffen riktar sig särskilt till industri- och teknikföretag och aktörer som på olika sätt stödjer dessa och kan ha nytta av informationen.

Innehåll

Den 21 mars bjuder Techtank och Blue Science Park tillsammans med Näringslivsenheten Karlskrona in till en frukostträff för att informera om nya insatser och stöd som kan erbjudas för industri- och teknikföretag i regionen. Varmt välkommen!

Techtank är nu inne på sitt fjärde år som teknikkluster och det händer oerhört mycket! Vi har en verksamhet som på olika sätt stödjer industrin i regionen inom teknik-, kompetens- och affärsutveckling. Många av insatserna gör vi tillsammans med kommunerna i Blekinge och våra olika samarbetspartners, exempelvis Blue Science Park, KFH, BTH och BBI i Karlskrona.

Blue Science Park är också inne på sitt fjärde år och stödjer industrin framför allt inom digitalisering men också genom vårt fokusområde marin teknik.

TA DEL AV NYA INSATSER!
Techtank och Blue Science Park erbjuder intressanta utvecklingsinsatser som på olika sätt stödjer industri- och teknikföretag att
möta och ta tillvara framtidens utmaningar och möjligheter.

Exempel på insatser:
• Strategisk ledning för industriföretagen
• Affärsutveckling mot nya marknader
• Employer branding
• Digitalisering
• Produktionseffektivitet

Detta, tillsammans med att Techtank sedan i september 2018 också är en del av IUC-nätverket Sverige (Industriella utvecklingscentra), gör att vi har en bred portfölj av möjligheter för industriföretagen i regionen.

För att fler ska få ta del av allt som erbjuds bjuder vi nu in till träffar i samtliga kommuner i Blekinge för att informera om detta. I Karlskrona hålls träffen på Scandic Hotel torsdagen den 21 mars kl. 07.30-09.00.

PROGRAM
07.30 Frukost
07.55 Karlskronas näringslivschef Pia Holgersson inleder
08.00 Klusterledare Jörgen Adolfsson m fl från Techtank informerar om nya insatser för industri- och teknikföretag i regionen
08.40 Affärsutvecklare Joakim Thiel m fl från Blue Science Park informerar om möjligheter inom digitalisering
09.00 Avslut

Ladda ner inbjudan som pdf: techtank.se/wp-content/uplo...

Omfattning

En timme och 30 minuter