Lunchträff i Olofström om nya insatser för industri- och teknikföretag i regionen!

Lunchträff i Olofström om nya insatser för industri- och teknikföretag i regionen!

Målgrupp

Träffen riktar sig särskilt till industri- och teknikföretag och aktörer som på olika sätt stödjer dessa och kan ha nytta av informationen.

Innehåll

Den 25 mars bjuder Olofströms näringslivskontor tillsammans med Techtank in till en lunchträff för att informera om nya insatser och stöd som kan erbjudas för industri- och teknikföretag i regionen. Varmt välkommen!

Techtank är nu inne på sitt fjärde år som teknikkluster och det händer oerhört mycket! Vi har en verksamhet som på olika sätt stödjer industrin i regionen inom teknik-, kompetens- och affärsutveckling. Många av insatserna gör vi tillsammans med kommunerna i Blekinge och våra olika samarbetspartners.

TA DEL AV NYA INSATSER!
Techtank har fått flera projekt beviljade som under de närmaste åren på olika sätt stödjer industri- och teknikföretag att möta och ta tillvara framtidens utmaningar och möjligheter.

Exempel på insatser:
• Strategisk ledning för industriföretagen
• Affärsutveckling mot nya marknader
• Employer branding
• Digitalisering
• Produktionseffektivitet

Detta, tillsammans med att Techtank sedan i september 2018 också är en del av IUC-nätverket Sverige (Industriella utvecklingscentra), gör att vi har en bred portfölj av möjligheter för industriföretagen i regionen.

För att fler ska få ta del av allt som erbjuds bjuder vi nu in till träffar i samtliga kommuner i Blekinge för att informera om detta. I Olofström hålls träffen på Innovation Park måndagen den 25 mars kl. 11.30-13.00.

PROGRAM
11.30 Lunch
11.55 Olofströms näringslivschef Kjell Persson inleder
12.00 Klusterledare Jörgen Adolfsson m fl från Techtank informerar om nya insatser för industri- och teknikföretag i regionen
13.00 Avslut

Ladda ner inbjudan som pdf: techtank.se/wp-content/uplo...

Omfattning

En timme och 30 minuter